No posts found
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE modificare tarif ECO SUD 2020

1.1 Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

1.1. EXPUNERE DE MOTIVE TARIF ECO SUD

1.2 Raport specialitate modoficare tarife
1.2. RAPORT DE SPECIALITATE MODIFICARE TARIFE ECOS UD