În săptămâna 16-21 mai 2022, Soma – operatorul delegat pentru colectare si transport deșeuri în municipiul Bacău – a organizat campania „Tu colectezi separat deșeurile? ” împreună cu Poliția Locală a municipiului, adresată cetățenilor care locuiesc in zonele de case ale municipiului. Ne-am alaturat acestei campanii cu obiectivul de a observa cum se realizează colectarea selectivă la generatorul casnic de deșeuri și totodată de a afla provocarile cu care se confruntă cetățeanul care colectează selectiv și de a răspunde întrebărilor și sugestiilor primite.

Ne-am bucurat să găsim exemple de bune practici pe fiecare străduță vizitată. Așadar, mulțumim tuturor celor care colectează selectiv, înțelegând importanța colectării selective și faptul că ceea ce punem in pubela galbenă poate fi revalorificat, contribuind astfel la sustenabilitatea procesului de gestionare a deșeurilor menajere. 

Poti fi și tu un bun exemplu, fii resonsabil și colectează selectiv !

Raspundem și aici celor mai frecvente situații care ne-au fost semnalate:

  • “Pubela galbena ar trebui ridicată mai des, o data la 2 săptămâni e prea rar “

R : Suntem în proces de semnare a unui act adițional cu Soma, prin care frecvența de colectare a deșeului reciclabil in zona case va crește și se va realiza săptămânal începând din perioada imediat următoare.

  • “Degeaba colectez separat gunoiul, mașina de gunoi le colectează la un loc“

R : există un flux de colectare și transport pentru deșeul rezidual(pubela neagră) și un alt flux de colectare si transport pentru deșeul reciclabil (pubela galbenă). Astfel, trebuie să fie 2 mașini pe strada ta, in ziua in care se colectează ambele tipuri de deșeu.

  • “Pubela galbenă este insuficientă, ar trebui sa primesc suplimentar saci pentru gunoiul reciclabil pe care îl adun“

R : o prima abordare ar putea fi reducerea volumului pubelei galbene prin comprimarea deșeului reciclabil inainte de a fi pus in pubelă(ex bidoanele de plastic, cutiile de carton)

Pentru cantitatea care rămâne se pot folosi saci insă distribuirea lor prin operator către toți generatorii ar contribui la creșterea semnificativă a costurilor serviciilor de salubrizare, pentru fiecare cetățean.

  • “Noi colectăm separat și tot gunoiul ajunge pe groapă“

R : deșeurile reciclabile colectate merg în stația de sortare, unde sunt separate pe fracții (plastic-separat alb/transparent/maro/verde, hartie, carton, folie, textile etc) ce pot fi valorificate. Totodată rezultă și un refuz de la sortare (materiale reciclabile contaminate care nu pot fi valorificate), doar acesta ajungând la groapă. De aceea este IMPORTANT, să încercăm să colectăm reciclabilul cât mai corect (fără resturi de rezidual) pentru a putea fi valorificat in totalitate.

  • “ce fac cu resturile din construcții și reamenajări“

R : Operatorul asigură prin contract, 4 campanii/an de colectare a deșeurilor din construcții(moloz, gresie, faianță etc.) asigurănd informarea din timp a populației asupra perioadei de organizare a acestor campanii. Suplimentar și contracost poți solicita acest serviciu și în afara campaniilor.

  • “vecinii mei nu colectează selectiv, degeaba fac eu singur acest lucru“

R : Nu ești singur, exemplul fiecăruia contează și reprezintă un pas inainte in demersul de a avea un mediu mai curat și mai sănătos pentru noi și pentru copii noștri!

p.s. Va urma campania in zona de blocuri