Ce este reciclarea?

Reciclarea reprezintă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițiala ori pentru alte scopuri.

Procesul de reciclare cuprinde mai multe etape, dintre care colectarea separată reprezintă numai primul pas. Colectate separat și curate, deșeurile pot constitui resurse ce pot fi utlizate și valorificat

De ce să reciclezi?

Din motive financiare, deoarece reciclând vei:

  • reduce cantitatea de deșeuri pentru care se plătește taxa de eliminare la depozitul conform, reducând astfel nivelul taxei de salubrizare plătit de fiecare locuitor,
  • crește cantitatea de deșeuri care pot fi sortate și valorificate generând astfel venituri care ajung la bugetul local

Din considerente de protecție a mediului, reciclând vei:

  • preveni poluarea,
  • reduce emisiile de gaze ce contribuie la crearea efectului de seră și, pe termen lung, a schimbărilor climatice,
  • preveni poluarea cauzată de procesul de fabricație a produselor din materiale noi,
  • economisi resurse naturale precum lemnul, apa și petrolul,
  • reduce consumul de energie.