0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Colectarea deșeurilor voluminoase

Sistemul de colectare separată a deșeurilor voluminoase a fost inițiat parțial în anul 2018 o dată cu punerea în operare a instalațiilor de deșeuri. Atât prin proiectul SMID cât și prin Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Bacău există prevederi privind colectarea deșeurilor voluminoase de cel puțin două ori pe an în mediul urban și o dată pe an în mediul rural, la o dată anunțată în prealabil de operatorul de salubrizare. La datele stabilite, populația depune deșeurile voluminoase în punctele de pre-colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (în cazul populației care locuiește la bloc) iar în cazul populației care locuiește la casă, în locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră și pietonală.
Conform noului contract de colectare și transport aplicabil zonei 1 aceste deșeuri se vor colecta trimestrial în mediul urban și semestrial în zona rurală și transportate la centrul de stocare a fluxurilor de deșeuri speciale de la Bacău .
Deșeurile voluminoase sunt acele deșeuri solide de mari dimensiuni datorită cărora, nu se pot colecta în pubelele și containerele obișnuite. 
Exemple de deșeuri voluminoase: obiecte de mobilier (casnic sau de grădină), jucării de mari dimensiuni (biciclete, trotinete etc), tobogane, leagăne, piscine, covoare, saltele, uși, tocuri de uși, ferestre, mese de masaj, cărucioare de copii, obiecte sanitare etc.