0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Colectarea separată a deșeurilor similare

În funcție de specificul și dimensiunea activității, agenții economici generează o diversitate de deșeuri care, conform prevederilor legale și autorizațiilor de mediu, sunt predate fie operatorilor de salubrizare, fie unor operatori specializați pentru valorificare au eliminare.
Indiferent de tipul de activitate atât agenții economici cât și instituțiile generează deșeuri asimilabile celor menajere – deșeuri reziduale, hârtie/carton, plastic, deșeuri metalice, sticlă.
Deșeurile similare sunt colectate pe aceleași fluxuri cu deșeurile menajere, urmărind același tipic de colectare specific fiecărui operator.