‼️ Continuam, alaturi de Consiliul Judetean Bacau, demersurile in scopul extinderii Sitemului integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau

1️⃣ La aceasta data Consiliul Judetean Bacau pregateste Aplicatia de Finantare aferenta proiectului “Extinderea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Bacau”, in scopul accesarii fondurilor europene in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.

2️⃣ Prima etapa necesar a fi parcursa pentru intocmirea unei documentatii care sa reflecte cu acuratete realitatea din teren, este DETERMINAREA COMPOZITIEI DESEURILOR MENAJERE SIMILARE SI DIN PIETE, la nivel judetean.

👉 Activitatea de determinare a compozitiei acestor deseuri se va realiza utilizand Metodologia Comisiei Europene pentru analiza deseurilor solide.

⚠ Actiunea va cuprinde DOUA CAMPANII, desfasurate in doua anotimpuri consecutive, pe parcursul a sase zile, in lunile FEBRUARIE si respectiv MAI 2021.

1️⃣ IN SAPTAMANA 22 – 26 FEBRUARIE, VA AVEA LOC PRIMA CAMPANIE de prelevare a probelor de deseuri in incinta instalatiilor judetene de deseuri din urmatoarele locatii:
✅ Depozitul conform de deseuri Bacau;
✅ Complex de deseuri Onesti.

2️⃣ In alegerea celei mai reprezentative probe s-au avut in vedere tipul de recipient si traseul de colectare:
✅ varianta optima de prelevare este AUTOGUNOIERA (datorită capacității mari, de minim 7 tone);
✅ stabilirea traseelor s-a facut astfel incat sa poata fi acoperita întreaga gamă de structuri locative (case, blocuri cu regim mic/mare de înălțime), tipuri diferite de recipiente de colectare (pubele, containere închise şi deschise), precum și un spectru variat de instituții şi operatori economici.

3️⃣ Astfel, in intervalul 22 – 26 februarie, ZILNIC vor fi prelevate probe din:
✅ autogunoiere din mediul urban;
✅ autogunoiere din mediul rural;
✅ autogunoiere pentru deseurile din piete.

👨‍💼 Evaluarea rezultatelor determinărilor va face obiectul unui Raport ce va sta la baza intocmirii documentelor necesare proiectarii viitoarelor investitii.