Pentru a moderniza sistemul de utilități a unei localități si accesarea unei finanțări UE, e necesară o anumită dimensiune semnificativă pentru Comisia Europeana. În lipsa regionalizării, localitățile s-au asociat la nivel de județ sub forma ADI – asociații de dezvoltare intercomunitară.

Așadar, la data de 11.01.2010, în județul Bacău s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) în Bacău, având Codul de Înregistrare Fiscală: 838/180/2010 din  28.01.2010, fiind înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 6/A/2010 din 28.01.2010.

Din  ADIS fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău, adica un număr de 94 asociați, având statutul de persoană juridică română începând cu data de 28.01.2010 si statutul de utilitate publică recunoscut prin efectul legii.

Sistemul de Management al calității adoptat de asociație, este in conformitate cu standardele internaționale de referință SR EN ISO 9001:2015.

Intregul acestor asociații la nivel național il reprezintă FADI – Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ce are ca obiect de activitate, Managementul Integrat al Deșeurilor și a fost constituită în scopul cooperării si dezvoltării instituționale în domeniul deșeurilor în Romania.