0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Hotărâri A.G.A.

2023

Hotărârea AGA ADIS nr. 1 din 08.02.2023 - Aprobare penalități contract Romprest

Hotărârea AGA ADIS nr. 2 din 02.03.2023 - Aprobare Cotizații 2023

Hotărârea AGA ADIS nr. 3 din 02.03.2023 - Aprobare BVC 2023 3. HOT. AGA ADIS NR. 3 DIN 02.03.2023- APROBARE BVC 2023

2022

Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 26.01.2022 Modificare statut ADIS

Hotarârea AGA ADIS nr. 2 din 26.01.2022 Modificare AA nr.4 document de pozitie-1-6

Hotarârea AGA ADIS nr. 3 din 26.01.2022 Modificare Organigrama ADIS

Hotarârea AGA ADIS nr. 4 din 23.05.2022-AA5-ROMPREST

Hotarârea AGA ADIS nr. 5 din 23.05.2022 – Aprobare BVC 2022

Hotarârea AGA ADIS nr. 6 din 23.05.2022 Cotizatie 2022

Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 23.05.2022 – Aprobare executie BVC 2021

Hotarârea AGA ADIS nr. 8 din 19.10.2022 AA1 SOMA

2021

Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021 – Aprobare situatie financiara 2020

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021- Bilant 2020

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021- Balanta de verificare 2020

Anexa nr. 3 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021- Raport de inventariere

Anexa nr. 4 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021- Raport auditor financiar 2020

Anexa nr. 5 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021-Raport gestiune 2020

Anexa nr. 6 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 21.04.2021- Executia BVC pentru anul 2020

Hotarârea AGA ADIS nr. 2 din 21.04.2021- Aprobarea BVC 2021

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 2 din 21.04.2021-BVC-2021

Hotarârea AGA ADIS nr. 3 din 21.04.2021-Aprobare de principiu colectare din poarta

2020

Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 05.03.2020 – Privind modificare tarife ECOSUD si AA2

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 05.03.2020 – Fise fundamentare

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 1 din 05.03.2020 – Act aditional nr. 2 la contract ECOSUD

Hotarârea AGA ADIS nr. 2 05.03.2020 – Privind aprobarea modificarii BVC 2020

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 2 din 05.03.2020

Hotarârea AGA ADIS nr. 3 din 05.03.2020 – Aprobare model regulament serviciu salubrizare

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 3 din 05.03.2020 – Model regulament serviciu salubrizare

Hotarârea AGA ADIS nr. 4 din 05.03.2020 – Privind aprobarea prelungirii contractului avocat

Hotarârea AGA ADIS nr. 10 din 11.11.2020 – Desemnare presedinte si membrii consiliului director

Hotarârea AGA ADIS nr. 5 din 29.07.2020 – Aprobare diminuare tarif reciclabil ROMPREST

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 5 din 29.07.2020 – Fise de fundamentare

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 5 din 29.07.2020 – Model AA4 la contract ROMPREST

Hotarârea AGA ADIS nr. 6 din 29.07.2020 – Aprobarea acordului pentru asigurarea de probe

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 6 din 29.07.2020 – Aprobarea acordului pentru asigurarea de probe

Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019 – Balanta de verificar

Anexa nr. 3 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019 – PV de inventariere

Anexa nr. 4 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019 – Raportul auditului independent

Anexa nr. 5 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019 – Raportul de gestiune

Anexa nr. 6 la Hotarârea AGA ADIS nr. 7 din 29.07.2020 – Aprobare situatie financiara pentru anul 2019 – Executie BVC 2019

Hotarârea AGA ADIS nr. 8 din 29.07.2020 – Prelungire mandat presedinte si consiliu director

Hotarârea AGA ADIS nr. 9 din 29.07.2020 – Aprobare Hotarârea AGA ADIS nr. 6 din 05.12.2019 si inlocuire reprezentant FADI

Hotarârea AGA ADIS nr. 10 din 11.11.2020 – Desemnare presedinte si membrii consiliului director

Hotarârea AGA ADIS nr. 11 din 22.12.2020- Aprobare ROF ADIS

Anexa 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 11 din 22.12.2020 ROF ADIS

Hotararea AGA ADIS nr. 12 din 22.12.2020 Aprobare cotizatii 2021

Hotarârea AGA ADIS nr. 13 din 22.12.2020- Modificare BVC 2020

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 13 din 22.12.2020 – Modificare BVC 2020

Hotarârea AGA ADIS nr. 14 din 22.12.2020 – Modificare statut si act constitutiv ADIS

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 14 din 22.12.2020 – Act aditional nr. 2 la statut

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 14 din 22.12.2020 – Act aditional nr. 2 la actul constitutiv

Hotarârea AGA ADIS nr. 15 din 22.12.2020 – Aprobare diminuare tarif Romprest si AA4 la contract

Anexa nr. 1 la Hotarârea AGA ADIS nr. 15 din 22.12.2020 – Fise de fundamentare

Anexa nr. 2 la Hotarârea AGA ADIS nr. 15 din 22.12.2020 – Model AA4 cu anexele 9.1 si 9.2