În perioada anterioară inființării ADIS, în județul Bacău, în sectorul gestionării deșeurilor s-au realizat proiecte finanțate prin programele Phare CES și ISPA. Proiectul ISPA Bacău „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele învecinate, județul Bacău, România”, a cuprins municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, fiind început în iulie 2007 și finalizat în decembrie 2010. În cadrul proiectului s-au realizat depozitul conform de la Bacău, o instalație de sortare, o stație de compostare, sistem de colectare separată a deșeurilor din municipiul Bacău, construcția de platforme de colectare în mediul rural, închiderea depozitului existent de deșeuri şi a celor 55 de spații de depozitare din mediul rural.

Pe lângă proiectul ISPA au fost implementate un număr de 5 proiecte finanțate prin programul Phare CES:

  • proiectul „Eco – Valea Muntelui – Colectarea separată a deșeurilor și reciclarea

deșeurilor prin stația de transfer de la Comănești” ;

  • proiectul „Sistem de colectare separată, centru de valorificare și optimizarea

transportului deșeurilor în arealul municipiului Moinești și a comunelor învecinate”;

  • proiectul „Colectarea separată și transportul în zona turistică Târgu Ocna”;
  • proiectul „Realizarea de studii în vederea implementării unui sistem de colectare

separată a deșeurilor”, implementat de comunele Mănăstirea Cașin și Cașin;

  • proiectul „Colectare separată și transport”, implementat de Comuna Helegiu;

Prin aceste proiecte au fost realizate puncte de colectare dotate, au fost achiziționate echipamente de colectare și transport și au fost realizate două stații de sortare (la Comănești și Moinești).

Aceste proiecte au fost finalizate și au perioada de monitorizare încheiată, iar o parte din echipamente sunt deja scoase din uz. Unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău s-au asociat formănd ADIS în scopul realizării proiectului de interes comun SMIDS, cu investiții POS Mediu, prin care s-au construit unități noi dar au fost utilizate și unele dintre cele existente.