PROIECTE IMPLEMENTATE

În județul Bacău, în sectorul gestionării deșeurilor s-au realizat proiecte finanțate prin programele Phare CES și ISPA și prin programul POS Mediu (proiect SMID).

 • Proiectul ISPA

Proiectul ISPA Bacău acoperă municipiul Bacău și 22 de comune, a început în iulie 2007 și s-a finalizat în decembrie 2010. În cadrul proiectului s-au realizat: depozitul conform de la Bacău, o instalație de sortare, o stație de compostare, sistem de colectare separată a deșeurilor din municipiul Bacău, construcția de platforme de colectare în mediul rural, închiderea depozitului existent de deșeuri şi a celor 55 de spații de depozitare din mediul rural.

 • Proiectul Phare CES

În tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele Phare CES cu evidențierea infrastructurii achiziționate/realizate și a calendarului de implementare, precum și starea echipamentelor în anul 2022.

Proiectul PHARE CESBeneficiarInvestiții realizate și bunuri achiziționateStadiu implementare/ stare echipamente 2022
Eco – Valea Muntelui – Colectarea separată a deșeurilor și reciclarea deșeurilor prin stația de transfer de la ComăneștiOrașul Comănești și localitățile Dărmănești, Slănic Moldova, Asău, Agăș, Dofteana, Brusturoasa, Ghimeș-Făget, Palanca1 stație de sortare
2 autogunoiere de 18 m3
2 autogunoiere de 12 m3
1 autogunoieră de 4 m3
3 containere de 23 m3
Implementat în perioada 2008-2013.
Finalizat cu perioada de monitorizată încheiată.
Echipamente în uz:
• 1 stație sortare;
• 2 autogunoiere de 18 m3;
• 2 autogunoiere de 12 m3;
• 1 autogunoieră de 4 m3;
• 3 containere de 23 m3.
Sistem de colectare separată, centru de valorificare și optimizarea transportului deșeurilor în arealul municipiului Moinești și a comunelor învecinateOrașul Moinești și localitățile Zemeș, Măgirești, Poduri, Solonț1 stație de sortare
417 euro containere de 1.1 m3, 6 containere metalice de 5 m3, 1 computer, 3 vehicule de colectare a deșeurilor de 6, 9 și 23 m3 și 1 presă de balotat
Implementat în perioada 2006-2009.
Finalizat cu perioada de monitorizată încheiată.
Instalații/ echipamente predate către operatorul SC ECOSUD SA: stație de sortare 6 containere metalice 5 m3, 1 computer și 1 presă balotat;
Echipamente predate către operatorul de colectare și transport SC ROMPREST: 3 vehicule de colectare a deșeurilor de 6, 9 și 23 m3;
Containerele de 1,1 m3 – casate.
Colectarea separată și transportul în zona turistică Târgu Ocna

Târgu Ocna, Târgu Trotuș şi Pârgărești.142 de puncte de colectare
400 de containere de 1.100 l, 268 europubele de 240l, 1 container pentru colectarea sticlei de 2000 l, 3 containere din plasă de sârmă, 1 presă balotat, 1 echipament de ridicare electric
Implementat în perioada 2006-2009.
Finalizat cu perioada de monitorizată încheiată.
Echipamente în uz:
• 11 platforme de colectare, poziționate în incinta blocurilor (din cele 142 realizate prin proiect);
• 173 containere de 1.100 l (din 400 buc achiziționate);
• 80 buc containere 240l (din 268 buc achiziționate);
• 1 buc container , 2.000 l colectare sticlă, 3 containere din plasă sârmă, o presa balotat - la centrul de colectare și stocare temporară în uz;
• 1 echipament de ridicare electric (motostivuitor) – defect.
Realizarea de studii în vederea implementării unui sistem de colectare separată a deșeurilorComunele Mânăstirea Cașin și Cașin.Echipamente de colectare și transport.Implementat în perioada 2008-2010.
Finalizat cu perioada de monitorizată încheiată.
Stare echipamente:
• echipamente colectare casate;
• 1 echipament transport vândut;
• 1 echipament transport închiriat către SC CUPT TG Ocna.
Colectare separată și transportComuna HelegiuEchipamente de colectare și transport: 1 autogunoieră, 60 europubele de -120l, 45 europubele de 240 l, 30 eurocontainere 1.100 l și 3 combinezoane.Implementat în perioada 2008-2009.
Finalizat cu perioada de monitorizată încheiată.
Echipamente în uz: 1 autogunoieră, 3 combinezoane.
 • Proiect SMID (POS Mediu)

Conform prevederilor Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare din aprilie 2011, valoarea totală a proiectului este de 148.504.333 lei fără TVA, proiectul fiind implementat prin 6 contracte:

 • 2 contracte de servicii:
  • Asistență tehnică pentru managementul contractului și supervizarea lucrărilor de construcții în sprijinul Consiliului Județean Bacău (CS 1);
  • Audit financiar al proiectului (CS 2);
 • 2 contracte de lucrări:
  • CL1 – Proiectare și Execuție de Lucrări Pentru Construirea celulei doi a depozitului conform de la Bacău și închiderea celor 6 depozite neconforme din mediul urban: Onești, Moinești, Comănești, Tg. Ocna, Buhuși și Dărmănești;
  • CL2– Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea stațiilor de sortare, compostare și transfer Onești, a stației de transfer de la Berești Tazlău și a stației de transfer de la Găiceana; 
 • 2 contracte de furnizare
  • Contract de furnizare 1 (CF1) : Furnizarea echipamentelor de colectare;
  • Contract de furnizare 2 (CF2): Furnizarea de utilaje.

Operarea celulei 1 a depozitului conform de deșeuri nepericuloase Bacău (investiție ISPA) a rămas în administrarea operatorului existent (Primăria Municipiului Bacău) în timp ce monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme este asigurată de autoritățile publice locale în conformitate cu prevederile legale.

Stadiu implementare proiect SMID Bacău

ComponentăStadiu implementareDată estimată finalizare
IMPLEMENTARE
Construcții
CL1Lucrările au fost finalizate, a fost efectuată recepția finalăLucrări finalizate în 2013
CL2Lucrările au fost finalizate, a fost efectuată recepția finalăLucrări finalizate în 2013
Furnizare
CF1Finalizat Bunurile au fost livrate și recepționate în perioada mai 2012 – mai 2014
CF2Finalizat Bunurile au fost livrate și recepționate în perioada Decembrie 2015- Iunie 2016
OPERARE
Operarea sistemului de colectare și transport deșeuri municipale Contractul de delegare colectare și transport nr. 180 a fost semnat în mai 2015 cu Compania Romprest Service S.A.
Ordinul de începere a serviciilor 11.01.2016
Durata contractului – 96 de luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor
Operarea instalațiilor de deșeuri realizare prin proiectul SMID În urma procedurii de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri s-a semnat contractul nr. 1087 în data de 16 aprilie 2018 cu S.C ECO SUD S.A
Ordinul de începere a serviciilor 13.07.2018
23 de ani de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor
Monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconformeActivitatea este asigurată de UAT-urile: Buhuși, Moinești, Comănești, Onești, Tg. Ocna și Dărmănești