În conformitate cu prevederile proiectului SMID, respectiv cu prevederile art.15, alin(6) din Documentul de poziție, pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale au fost prevăzute următoarele:

  • Un operator pentru zona ISPA (Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe), delegat de către ADIS;
  • Câte un operator pentru zonele în care, cu titlu de excepție, activitatea de colectare și transport al deșeurilor este organizată, în mod autonom, la nivelul fiecărei unități, în parte: Orașul Buhuși, Orașul Comănești, Orașul Slănic-Moldova, Orașul Târgu Ocna și Comuna Helegiu;
  • Un alt operator pentru restul județului format din : Zona 1 Bacău – non-ISPA, Zona 2 Găiceana, Zona 3 Onești (cu excepția localităților Slănic Moldova, Târgu Ocna și Helegiu) și Zona 5 Moinești, în total 65 de unități administrativ-teritoriale de bază delegat de către ADIS.

Astfel, în județul Bacău, serviciul de colectare și transport deșeuri menajere, similare și din piețe este asigurat de către 8 operatori de salubrizare, astfel:

  • S.C. Compania ROMPREST Service SA (operator județean de salubrizare) – operator privat delegat de către ADIS conform montajului instituțional elaborat în cadrul proiectului SMID. Operatorul prestează serviciile în baza contractului de delegare nr. 2.357/06.05.2015 (valabil până în anul 2024) și a început efectiv operarea în ianuarie 2016. Operatorul deservește 65 UAT-uri (municipiul Onești, municipiul Moinești, orașul Dărmănești și 62 de localități din mediul rural: comuna Agăș, comuna Ardeoani, comuna Asău, comuna Balcani, comuna Bârsănești, comuna Berești Tazlău, comuna Berzunți, comuna Blăgești, comuna Bogdănești, comuna Brusturoasa, Comuna Buciumi, comuna Căiuți, comuna Cașin, comuna Colonești, comuna Corbasca, comuna Coțofănești, comuna Dealu Morii, comuna Dămienești, comuna Dofteana, comuna Filipeni, comuna Găiceana, comuna Ghimeș-Făget, comuna Glăvănești, comuna Gura Văii, comuna Huruiești, comuna Izvorul Berheciului, comuna Lipova, comuna Livezi, comuna Mănăstirea Cașin, comuna Măgirești, comuna Motoșeni, comuna Negri, comuna Odobești, comuna Oituz, comuna Oncești, comuna Orbeni, comuna Palanca, comuna Pâncești, comuna Parava, comuna Pârgărești, comuna Parincea, comuna Pîrjol, comuna Plopana, comuna Podu Turcului, comuna Poduri, comuna Răchitoasa, comuna Roșiori, comuna Sănduleni, comuna Sascut, comuna Scorțeni, comuna Secuieni, comuna Solont, comuna Ștefan cel Mare, comuna Stănișești, comuna Strugari, comuna Tătărăști, comuna Târgu Trotuș, comuna Ungureni, comuna Urechești, comuna Valea Seacă, comuna Vultureni, comuna Zemeș);
  • S.C SOMA S.R.L – operator privat, deservește Municipiul Bacău și 22 de localități adiacente din mediul rural – Comuna Berești-Bistrița; Comuna Buhoci; Comuna Cleja; Comuna Faraoani; Comuna Filipești; Comuna Gioseni; Comuna Gârleni; Comuna Hemeiuș; Comuna Horgești; Comuna Itești; Comuna Letea Veche; Comuna Luizi-Călugăra; Comuna Măgura; Comuna Mărgineni; Comuna Nicolae Bălcescu; Comuna Prăjești; Comuna Racova; Comuna Răcăciuni; Comuna Sărata; Comuna Săucești; Comuna Tamași; Comuna Traian în baza Contractului nr. 1211/4003/06.05.2021, încheiat pentru o perioadă de 8 ani (96 luni) de la data de începere a contractului
  • S.C Compania de Utilități Publice TG OCNA S.A – companie cu capital integral public (înființată prin HCL nr. 37/29.07.2010), deservește orașul Tg. Ocna în baza contractului de delegare prin gestiune directă nr.5.409/07.06.2017. Contractul are o durată de 5 ani (până la data de 01.06.2022);
  • Serviciul Local ECO VALEA MUNTELUI Comănești – operator public înființat în cadrului proiectului Phare, deservește în prezent exclusiv orașul Comănești;
  • S.C Gyndany Impex S.R.L – operator privat, deservește orașul Buhuși în baza contractului nr. 5367/12.02.2007 cu modificările și completările ulterioare. Contractul are o durată de 20 de ani până în anul 2027;
  • Serviciul Public Local de Salubritate Slănic Moldova –  aprobat prin HCL în data de 31.10.2018 – Contractul de dare în administrare a Serviciului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente pentru prestarea Serviciului de Salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliul Local al orașului Slănic Moldova. Contractul are o durată de 5 ani până în anul 2023;
  • Serviciul Public Local de Salubritate Helegiu.

Distribuția teritorială a activității operatorilor de salubrizare din județul Bacău este redată în figura următoare.

Fig. Zona de acoperire a operatorilor de salubrizare din județul Bacău

Date contact operatori:

SOMA Bacău – str. Teiului, nr. 11, 600329, Bacău, Romania

E-mail: office@soma.ro

Dispecerat: 0234 998

Telefon/fax : 0234/514800

www.somabacau.ro

ROMPREST Bacău – str.V. Alecsandri, nr. 41, Clădirea General Proiect, et. 2, Bacău, Romania

Telefon : 0759 027 815
E-mail: productiebacau@romprest.eu

www.romprest.eu

ECOSUD S.A.

Str.Ankara nr. 3, sector 1 Bucuresti

Telefon 0212100425/45

E-mail office@ecosud.ro

www.ecosud.ro