0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Proiect „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”

Ulterior inființării ADIS Bacau, au fost facute eforturi tehnice și financiare importante pentru dezvoltarea unei game cât mai largi de activitați în domeniul managementului deșeurilor, în concordanța cu legislația europeană și cu exigențele legale asumate de România fată de UE, făcându-se astfel trecerea de la depozite la centru de management integrat, prin proiectul SMID, proiect finalizat și aflat în faza de postmonitorizare.
Necesitatea unei statii de tratare mecano biologică, a apărut pentru a reduce cantitatea de deșeuri direcționate la depozitare si de a crește volumul deșeurilor reciclabile. Peste 585.000 de locuitori ai județului Bacau, vor putea beneficia astfel de un nou sistem de gestionare a deșeurilor care integreaza toate măsurile necesare sortării, tratării, reciclării sau valorificării energetice și eliminării deșeurilor. Introducând și acest sistem durabil de gestionare a deșeurilor, va însemna un progres în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația locală, cu reducerea riscurilor de sănătate și, totodată, ar transforma județul într-un loc mai atractiv pentru investiții.
Așadar, la nivelul Județului Bacău s-a decis elaborarea și propunerea spre finanțare a proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”, în vederea suplimentării investițiilor realizate prin proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”.
Alternativele pentru extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău au fost definite ținând cont de infrastructura existentă, de modul actual de gestionare a deșeurilor în județ, de obiectivele și țintele stabilite și de prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020 – 2025.
Documentația de finanțare aferentă proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău” include :
⦁ analiză instituțională, al cărei scop este, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, de a se asigura de existența unui cadru instituțional adecvat pentru o bună implementare a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile, modul de organizare, în prezent al serviciului de salubrizare de la nivelul Județului Bacău și sunt formulate, după caz, recomandări cu privire la opțiunile de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare prin raportare la investițiile vizate;
⦁ Deviz general extindere SMIDS Bacău;
⦁ Studiu de fezabilitate pentru Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău;
⦁ Raport analiză cost beneficiu pentru Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău;

Prin proiectul „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău” se propune realizarea următoarelor investiții în sistemul de salubrizare din Județul Bacău:

 • achiziția de echipamente de colectare și transport pentru deșeuri reciclabile (menajere,similare și din piețe);
 • achiziția de echipamente de colectare și transport pentru biodeșeuri (menajere, similare și din piețe);
 • construcția a 3 centre de aport voluntar;
 • construcția unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) în scopul
  valorificării, pe amplasamentul situat în Municipiul Bacău, compusă din:
  ⦁ linie de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS – LR);
  ⦁ linie de tratare mecanică deșeurilor diferite de reciclabile și biodeșeuri – linia deșeuri reziduale(ITDCS – LA);
  ⦁ linie de tratare biologică cu digestie anaerobă(ITDCS – DA) ;
  ⦁ stație de compostare a digestatului (ITDCS-CD). Proiectul este prevăzut a se realiza prin POIM din fonduri europene și toate bunurile achiziționate/edificate/modernizate în cadrul proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”, vor face parte din domeniul public al Județului Bacău. Data estimată pentru punerea în funcțiune completă a proiectului este anul 2024 iar costurile au fost estimate la 86.292.180 euro (prețuri curente).
  Obiectivul principal al acestui proiect este extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor la un nivel la care să asigure îndeplinirea țintelor de reciclare de 50%, 60% și 65% din anii 2025, 2030 și 2035.
  In urma implementarii acestui proiect, amplasamentul actualului depozit ecologic din Municipiul Bacău, se va transforma intr-un adevărat Centru de Management Integrat al Deșeurilor, capabil sa gestioneze cantitati semnificative de deșeuri municipale, aducandu-se o contribuție importanta la indeplinirea țintelor prevazute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor al județului Bacau.