0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Proiect pilot zona SOMA 2023 

Vă aducem la cunoștință că, în lunile martie și aprilie  a.c., demarăm “programul pilot” de dublare a frecvenței de colectare deșeuri reciclabile (pubela galbenă), prin operatorul delegat pentru servicii de colectare și transport deșeuri în comuna dvs., SC SOMA SRL.

Așadar, în lunile martie și aprilie a.c. va exista în fiecare din satele din zona operată de SOMA, o ridicare săptămânală pentru deșeuri reziduale – pubela neagră  și o ridicare la fiecare doua săptămâni pentru deșeurile reciclabile – pubela galbenă.

Obiectivul acestui proiect pilot este de a reduce cantitățile de deșeuri reziduale(pubela neagră) colectate și transportate la depozitul conform de deșeuri Bacău, prin selectarea mai riguroasă de către cetățeni a deșeurilor reciclabile. Pe lăngă costurile de colectare și transport, deșeurile reziduale atrag și costuri legate de depozitare și gestionarea gropii de gunoi și mai mult, sunt purtătoare de CEC pentru fiecare tonă depozitată, ceea ce are impact direct asupra costurilor serviciului de salubrizare.

Nu în ultimul rând, amintim impactul negativ pe care îl are depozitarea de deșeuri asupra sănătății omului și animalelor și asupra mediului, apă, aer și sol, nimic folositor nemaipuând fi recuperat, odată ce a fost colectat în pubela de rezidual(neagră). 

Rolul acestui proiect este și de a stimula colectarea selectivă, deșeurile reciclabile, colectate corespunzător, în pubela galbenă, ajung în Stația de sortare, unde sunt supuse proceselor de sortare spre valorificarea lor. 

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.