0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

PROIECT SIMDS

Unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău s-au asociat formănd ADIS în scopul realizării proiectului de interes comun SMIDS, cu investiții POS Mediu, prin care s-au construit unități noi dar au fost utilizate și unele dintre cele existente.
Proiectul SIMDS “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, al cărui Contract de Finanțare din fonduri POS Mediu, a fost semnat în data de 11.04.2011, cu o valoare totala de 183.692.760 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile si TVA), a fost implementat la nivel judetean, in perioada 2011-2018.
Consiliul Judetean Bacau, prin intermediul Unitatii de implementare a proiectului SIMDS, a implementat acest proiect la nivelul județului Bacău, realizându-se astfel: construirea celulei doi a depozitului conform de la Bacău închiderea a 6 depozite neconforme din mediul urban: Onești, Moinești, Comănești, Tg. Ocna, Buhuși și Dărmănești – finalizate în 2013; construirea stațiilor de sortare, compostare și transfer Onești, a stației de transfer de la Berești Tazlău și a stației de transfer de la Găiceana – finalizate în 2013; achiziția de echipamente de colectare și transport – perioada mai 2021 – mai 2014; achiziția de utilaje – bunurile au fost livrate în perioada decembrie 2015 – iunie 2016. În anul 2018 a fost semnat contracul de delegare pentru operarea instalațiilor realizare prin proiect și astfel proiectul a devenit complet operațional.
Proiectul SIMDS a fost implementat prin 6 contracte:
⦁ 2 contracte de servicii:
⦁ asistență tehnică pentru managementul contractului și supervizarea lucrărilor de construcții în sprijinul Consiliului Județean Bacău (CS 1);
⦁ Audit financiar al proiectului (CS 2);
⦁ 2 contracte de lucrări:
⦁ CL1 – Proiectare și Execuție de Lucrări Pentru Construirea celulei doi a depozitului conform de la Bacău și închiderea celor 6 depozite neconforme din mediul urban: Onești, Moinești, Comănești, Tg. Ocna, Buhuși și Dărmănești;
⦁ CL2– Proiectare si Execuție de Lucrări Pentru Construirea stațiilor de sortare, compostare și transfer Onești, a stației de transfer de la Berești Tazlău și a stației de transfer de la Găiceana;
⦁ 2 contracte de furnizare
⦁ Contract de furnizare 1 (CF1) : Furnizarea echipamentelor de colectare;
⦁ Contract de furnizare 2 (CF2): Furnizarea de utilaje.
Operarea celulei 1 a depozitului conform de deșeuri nepericuloase Bacău (investiție ISPA) a rămas în administrarea operatorului existent (Primăria Municipiului Bacău) în timp ce monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme este asigurată de autoritățile publice locale în conformitate cu prevederile legale.

Stadiu implementare proiect SMID Bacău

ComponentăStadiu implementareDată estimată finalizare
IMPLEMENTARE
Construcții
CL1Lucrările au fost finalizate, a fost efectuată recepția finalăLucrări finalizate în 2013
CL2Lucrările au fost finalizate, a fost efectuată recepția finalăLucrări finalizate în 2013
Furnizare
CF1FinalizatBunurile au fost livrate și recepționate în perioada mai 2012 – mai 2014
CF2FinalizatBunurile au fost livrate și recepționate în perioada Decembrie 2015- Iunie 2016
OPERARE
Operarea sistemului de colectare și transport deșeuri municipaleContractul de delegare colectare și transport nr. 180 a fost semnat în mai 2015 cu Compania Romprest Service S.A.
Ordinul de începere a serviciilor 11.01.2016
Durata contractului – 96 de luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor
Operarea instalațiilor de deșeuri realizare prin proiectul SMIDÎn urma procedurii de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri s-a semnat contractul nr. 1087 în data de 16 aprilie 2018 cu S.C ECO SUD S.A
Ordinul de începere a serviciilor 13.07.2018
23 de ani de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor
Monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconformeActivitatea este asigurată de UAT-urile: Buhuși, Moinești, Comănești, Onești, Tg. Ocna și Dărmănești
Proiectul SMIDS se află in periada de monitorizare postimplementare intre anii 2018-2023.