Raport de activitate aferent anului 2013  al Unităţii de implementare a proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”

Pe parcursul anului 2013, Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a finalizat  următoarele obiective de investiţie:

  • Închidere depozit neconform deşeuri Dărmăneşti  cu recepţie la terminarea lucrărilor  din data de 21.06.2013;
  • Închidere depozit neconform deşeuri Moineşti  cu recepţie  la terminarea lucrărilor din data de 25.06.2013;
  • Închidere depozit neconform deşeuri Târgu Ocna  cu  recepţie la terminarea lucrărilor din data de 25.07.2013;
  • Închidere depozit neconform deşeuri Comăneşti  cu  recepţie la terminarea lucrărilor din data de 31.07.2013;
  • Construcţia Staţiei de transfer deşeuri Bereşti Tazlău a cărei recepţie la terminarea lucrărilor s-a desfăşurat în data de 01.08.2013;
  • Construcţia Staţiei de transfer deşeuri Găiceana cu recepţie la terminarea lucrărilor din data de 02.08.2013;
  • Construcţie Staţie de sortare, Staţie de compostare şi Staţie de transfer deşeuri Oneşti, cu  recepţie la terminarea lucrărilor din data de 06.08.2013;
  • Construcţia celulei doi a depozitului judeţean  de deşeuri, a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a avut loc înainte de termen, respectiv în data de 16.10.2013, în loc de  ianuarie 2014.
  • Construcţia drumului de acces către Staţia de transfer Bereşti Tazlău, recepţionat in iulie 2013.

De asemenea, la începutul lunii noiembrie 2013 a fost finalizată livrarea tuturor celor 176.810 echipamente destinate colectării deşeurilor la nivel judeţean, în cadrul contractului de „Furnizare de echipamente de precolectare a deşeurilor în judeţul Bacău”.

  • În luna decembrie 2013 a fost finalizată şi aprobată în AGA – ADIS documentaţia necesară demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Bacău.