Raport de activitate aferent anului 2014  al Unităţii de implementare a proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”

Pe parcursul anului 2014, Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” a finalizat  următoarele obiective de investiţie si a realizat următoarele activităţi:

  • În octombrie 2014 a finalizat  lucrările la obiectivul de investiţie „Închiderea şi ecologizarea depozitului neconform de deşeuri Oneşti”
  • În noiembrie 2014 a realizat recepţia finală a celor trei  staţii de transfer Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana şi a  staţiilor de sortare şi compostare Oneşti.
  • A realizat branşarea la reţeaua de energie electrică pentru Staţia de sortare, Staţia de compostare şi Staţia de transfer deşeuri Oneşti;
  • A realizat branşarea la reţeaua de energie electrică a Staţiei de transfer Bereşti Tazlău

            În martie  2014 a fost finalizată şi aprobată în AGA – ADIS documentaţia necesară demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalaţii deşeuri în judeţul Bacău.

            Deasemeni,  tot în luna  martie 2014 a fost  publicată în SEAP de către ADIS Bacău procedura: „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Bacău”.

Pentru aceasta procedură, şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 24.07.2014.
           

            În luna  iulie 2014, a fost publicată în SEAP de către ADIS Bacău procedura „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău”.

Pentru aceasta procedură, şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 10.10.2014.
           

UIP –Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău a acordat sprijin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău  pentru demararea,  desfăşurarea  şi evaluarea ofertelor pentru cele două proceduri de delegare prin concesionare a serviciilor de colectare şi transport deşeuri şi de operare instalaţii deşeuri în judeţul Bacău.

  • În luna iulie 2014 s-a demarat procedura de achiziţie publică in vederea atribuirii contractului „Furnizare utilaje în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”, procedură ce se va finaliza la începutul anului 2015 .

UIP – SIMDS  a distribuit echipamente de precolectare deşeuri solide (pubele, containere), către unităţile administrativ teritoriale din judeţ, membre ADIS, care au decis păstrarea actualului operator de colectare şi transport deşeuri.

  • A sprijinit echipa de consultanţă, în campaniile de mediatizare organizate în şcolile din judeţ, campanii  ce au vizat deprinderea unor practici corecte de utilizare a  echipamentelor de precolectare deşeuri solide.