ADIS Bacău a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Serviciul are în vedere acoperirea activităților menționate în Legea 101/2006 cu privire la serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.

Rolul asociației este de a încheia, în numele și pe seama localităților membre, inclusiv în numele și pe seama județului Bacău, contractele de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare menționate mai sus, contracte care sunt atribuite unor operatori prin licitație publică. Asociația aprobă totodată tarifele și monitorizează contractele de delegare a gestiunii activităților legal încheiate de asociați, și care sunt in derulare la acest moment.