Proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, al cărui Contract de Finanțare din fonduri POS Mediu, a fost semnat în data de 11.04.2011, cu o valoare totala de 183.692.760 lei  (inclusiv cheltuieli neeligibile si TVA), a fost  implementat la nivel  judetean, in perioada 2011-2018.

Consiliul Judetean Bacau, prin intermediul Unitatii de implementare a proiectului SIMDS, a elaborat Documentul de Poziţie referitor la Implementarea acestuia, act ce   cuprinde  opţiunile selectate, referitoare la acordarea contractelor de salubritate, respectiv, facturarea şi colectarea valorii aferente serviciilor de salubrizare. Documentul de poziţie a fost semnat de către reprezentanţii tuturor Consiliilor Locale din Judeţul Bacău şi de către Consiliul Judeţean Bacău.

Intre  obiectivele proiectului SIMDS, amintim:

  • Îmbunătăţirea şi extinderea colectării şi transportului deşeurilor municipale reziduale la nivelul întegului judeţ;
  • Optimizarea transportului deşeurilor reziduale;
  • Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile, astfel încât ţintele privind deşeurile de ambalaje să fie îndeplinite;
  • Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile;
  • Implementarea compostării individuale a deşeurilor biodegradabile în zonele rurale;
  • Promovarea valorificării energetice şi materiale a deşeurilor municipale;
  • Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate;
  • Eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele legale din domeniul gestionării deşeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului

Prin acest proiect s-au realizat: construirea celulei doi a depozitului conform de la Bacău închiderea a 6 depozite neconforme din mediul urban: Onești, Moinești, Comănești, Tg. Ocna, Buhuși și Dărmănești – finalizate în 2013; construirea stațiilor de sortare, compostare și transfer Onești, a stației de transfer de la Berești Tazlău și a stației de transfer de la Găiceana – finalizate în 2013; achiziția de echipamente de colectare și transport – perioada mai 2021 – mai 2014; achiziția de utilaje – bunurile au fost livrate în perioada decembrie 2015 – iunie 2016. În anul 2018 a fost semnat contracul de delegare pentru operarea instalațiilor realizare prin proiect și astfel proiectul a devenit complet operațional.

Proiectul SMIDS se află in periada de monitorizare postimplementare intre anii 2018-2022.