Principiul de funcționare a unei stații de tratare mecano-biologică presupune descărcarea deșeurilor pe o platformă betonată imprejmuită, pentru a evita antrenarea deșeurilor de catre masele de aer. Deșeurile sunt încarcate într-un ciur rotativ pentru preselectarea lor dupa dimensiune. Deșeurile cu dimensiuni mai mari decat orificiile ciurului, rămân în ciur și  apoi trec mai departe printr-o bandă în hala de sortare unde sunt sortate manual sau mecanic în mai multe fracții uscate reciclabile. Materiile primare secundare rezultate trec în faza de balotare si stocare tremporară până la valorificarea lor. Deșeurile destinate valorificării energetice se transportă tot la hala de balotare pentru a se balota și transporta la fabricile de valorificare. În acest timp, deșeurile cu dimensiuni mai mici decat orificiile ciurului rotativ sunt transportate cu o autospecială pe platforma de tartare biologică a celulei de depozitare, unde trec prin mai multe faze tehnologice, având ca scop stabilizarea fracției organice și producerea de compost/digestat ce poate fi convertit în biogaz sau compactarea fracției de refuz de sortare, după sortarea mecanică / manuală și pregatirea pentru valorificare. Biogazul obținut poate fi captat, curățat într-o instalație pentru separarea metanului de restul gazelor și apoi folosit printr-o stație de cogenerare pentru producerea de energie verde, termică și electrică, ce poate asigura consumul de energie necesar infrastructurii de sortare, compostare si tartare mecano-biologică.

Acesta este doar un exemplu de funcționare a unei stații TMB, pentru că aceste stații pot fi configurate într-o varietate de moduri de a-și atinge țintele de reciclare, valorificare si reducere a deșeurilor de la depozitare.

Nu în ultimul rănd, tehnologia de TMB este o alternativă viabilă, având ca argumente:

  • Doar cca. 35% din cantitatea intrata în statia TMB ajunge la depozitare, în urma aplicării procedurilor de tratare mecano-biologică ceea ce înseamnă atât reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare dar și imbunătățirea compoziției depozitate care va fi un material biostabilizat dens, cu un conținut scăzut de apă și mai puțin poluant.
  • Costurile de operare ale stațiilor TMB si sortare sunt mult mai reduse, suportabile si accesibile populației si generatorilor de deșeuri;
  • Necesarul investițional este mult mai redus, potențialul de poluare a mediului mult diminuat iar procentul de materiale reciclabile obținute crescut.
  • Scade producerea de levigate (lichidele din groapa de gunoi) limitând riscurile de infiltrare a levigatului in pânza freatica.
  • Scade emisia de biogaz a gropii de gunoi cu impact semnificativ asupra calității aerului din zona de sud a orașului Bacău.
  • Se poate obține  RDF(material pentru valorificarea energetică) și biogaz.

In prezent, în județul Bacău, nu există instalații pentru tratarea deșeurilor reziduale înaintea depozitării, asa cum prevede legislația si care ar reprezenta varianta optimă pentru sistemul de gestionare a deșeurilor din judetul Bacău ce ar putea să preia întreaga cantitate de deșeuri reziduale încă din primul an de funcționare.