Transferul deșeurilor

În prezent, în județul Bacău funcționează 4 stații de transfer la Găiceana, Berești – Tazlău, Onești și Comănești. Stațiile de transfer sunt concepute pentru transferul deșeurilor reziduale către depozitul Bacău. Stațiile sunt amplasate astfel încât să acopere perimetrul de colectare a deșeurilor din întregul județ.

  • Stația de transfer la Găiceana (investiție POS Mediu) deservește zona 2;
  • Stația de transfer Onești (investiție POS Mediu) deservește zona 3;
  • Stația de transfer Comănești (investiție Phare CES) deservește zona 4;
  • Stația de transfer Berești Tazlău (investiție POS Mediu) deservește zona 5.

În cazul celor 3 stații de transfer realizate prin proiectul SMID (POS Mediu), recepția finală a lucrărilor de construcție a avut loc în anul 2013. În conformitate cu montajul instituțional prevăzut prin proiectul SMID și în Documentul de poziție, toate instalațiile de deșeuri din județ (cu excepția Comănești) sunt delegate aceluiași operator. Astfel, stațiile au intrat în funcționare în iunie 2018 odată cu preluarea operării acestora de către asocierea S.C ECOSUD S.A – S.C. HIGH SORTING S.A. – S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L în baza contractului de concesionare delegat de către ADIS.

În ceea ce privește stația de transfer Comănești – investiție Phare, construcția acesteia a fost finalizată în anul 2009. Stația este operată de către Serviciul local ECO VALEA MUNTELUI (operator cu capital integral public), alături de stația de sortare existentă pe același amplasament.

Stația de transfer Găiceana

Stația de transfer Onești

Stația de transfer, cu compactare, are o capacitate de 35.000 t/an și deservește zona 3 .

Deșeurile sunt descărcate prin intermediul a două buncăre de alimentare în containere de 30m3, unde sunt compactate și ulterior transferate către depozitul conform Bacău.

Stația este echipată cu: 2 buncăre de alimentare protejate cu o structură metalică închisă pe 3 laturi, 2 stații de schimb pentru 3 containere fiecare, compuse dintr-un sistem de șine automatizat care permite deplasarea containerelor, 11 containere de 30 m3, 2 vehicule de transport containere de 30 m3, 2 prese staționare și 1 încărcător frontal.

Stația de transfer Berești – Tazlău

Stația de transfer, fără compactare, are o capacitate de 17.000 tone/an și deservește zona 5 .

Deșeurile sunt descărcate din autogunoiere direct în containere de mare capacitate (40 m3), fără compactare, urmate de transferul  către depozitul conform Bacău.

Stația este echipată cu: 10 containere de 40 m3, 2 vehicule de transport containere de 40 m3  inclusiv remorcă și 1 încărcător frontal.

Stația de transfer Comăneștideservește în prezent exclusiv orașul Comănești. Stația a fost realizată prin programul Phare CES 2004. Stația este operată din anul 2010 de către S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.R.L. transformat din martie 2019  în Serviciul local ECO VALEA MUNTELUI.

Stația este dotată cu o rampă de descărcare deșeuri, pâlnie de alimentare a prescontainerului, presă, 3 containere presă de 30 m3, 1 vehicul de transport cu remorcă

Evoluția cantităților de deșeuri transferate

În tabelul următor sunt prezentate cantitățile de deșeuri transferate cu precizarea cu stațiile de transfer realizate prin POS (Găiceana, Berești – Tazlău și Onești) au intrat în operare în iulie 2018 deci datele aferente anului 2018 reprezintă cantitatea colectată în perioada iulie-decembrie 2018.

Localizare20172018201920202021
Găiceana 2.3403.9974.2144.456
Berești Tazlău 8.57215.84416.51416.802
Onești 13.75327.61427.53227.254
Comănești6.4516.3125.1215.8306.197