Având în vedere distanțele mari din județ și topografia dificilă, în vederea optimizării activităților de colectare şi transport, județul Bacău a fost împărțit în 5 zone. Patru din aceste zone (2, 3, 4 și 5) sunt prevăzute cu o stație de transfer iar în cazul zonei 1 deșeurile municipale sunt transportate direct la instalațiile de deșeuri, astfel:

  • zona 1 Bacău: cuprinde Municipiul Bacău, orașul Buhuși și 39 comune, respectiv 304.598 de locuitori (53% din populația județului);
  • zona 2 Găiceana: cuprinde 13 comune și 37.183 de locuitori (6% din populația județului);
  • zona 3 Onești: cuprinde Municipiul Onești, orașele Tg. Ocna, Slănic Moldova, Dărmănești și 15 comune, respectiv 126.338 de locuitori (22% din populația județului);
  • Zona 4 Comănești: cuprinde orașul Comănești cu 16.553 de locuitori (3 % din populația județului);
  • Zona 5 Moinești: cuprinde orașul Moinești și 18 comune, respectiv 90.908 de locuitori (16% din populația județului).

În figura de mai jos este evidențiată zonarea din punct de vedere al colectării și transportului, precum și instalațiile de gestionare a deșeurilor existente în județul Bacău în anul 2022.

Figura Harta zonelor de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Bacău
ZONA 1 BACĂU Nr. locuitori INS 2020
 Municipiul Bacău          142,096
 Buhuși            16,450
 Berești-Bistrița              1,841
 Buhoci              4,335
 Cleja              5,915
 Faraoani              4,563
 Filipești              3,894
 Gârleni              6,000
 Gioseni              3,642
 Hemeiuș              5,320
 Horgești              4,842
 Itești              1,292
 Letea Veche              6,245
 Luizi-Călugara              4,358
 Măgura              4,657
 Mărgineni              8,616
 Nicolae Bălcescu              8,566
 Prăjești              1,875
 Răcăciuni              7,122
 Racova              3,031
 Sărata              1,937
 Săucești              4,633
 Tamași              2,655
 Traian              2,651
 Blăgești             6,454
 Colonești              1,965
 Dămienești              1,551
 Izvoru Berheciului              1,346
 Lipova              2,672
 Negri              2,356
 Odobești              2,064
 Plopana              2,752
 Roșiori              2,016
 Secuieni              1,958
 Parincea              3,171
 Filipeni              1,825
 Ungureni              3,240
 Sascut              8,265
 Valea Seacă              3,697
 Orbeni             3,254
 Parava              2,852
 TOTAL, din care:          307,974
 în mediul urban          158,546
 în mediul rural          149,428
ZONA 2 GĂICEANA Populație INS 2020
Vultureni1658
Corbasca4664
Dealu Morii2281
Găiceana2352
Glăvănești2711
Huruiești1897
Motoșeni2751
Pâncești3667
Podu Turcului4174
Răchitoasa3947
Stănișești3887
Tătărăști2032
Oncești1364
TOTAL, din care:37385
în mediul urban0
în mediul rural37385
ZONA 3 ONEȘTI Populație INS 2020
Onești36.355
Slănic Moldova3.657
Tg. Ocna9.142
Dărmănești10.506
Bârsănești3.893
Urechești3.064
Bogdănești2.346
Buciumi2.766
Căiuți4.558
Cașin3.404
Coțofănești3.071
Gura Văii4.276
Helegiu5.503
Mânăstirea Cașin4.601
Oituz7.852
Pârgărești4.013
Stefan cel Mare4.434
Tg Trotuș4.722
Dofteana 9.5089.508
TOTAL, din care:127.671
în mediul urban                      59,660
în mediul rural68.011
ZONA 4 COMĂNEȘTI Populație INS 2020
Comănești16826
TOTAL, din care:16826
în mediul urban16826
în mediul rural0
ZONA 5 MOINEȘTI Populație INS 2020
Moinești 17.249                             17,249
Strugari 2.044                               2,044
Balcani 6.653                               6,653
Pârjol 5.286                               5,286
Scorțeni 2.549                               2,549
Ardeoani 2.012                               2,012
Sănduleni 3.944                               3,944
Berești-Tazlău 4.693                               4,693
Livezi 4.647                               4,647
Berzunți 4.485                               4,485
Solonț 2.961                               2,961
Zemeș 4.014                               4,014
Măgirești 3.555                               3,555
Poduri 6.793                               6,793
Ghimeș-Făget 4.032                               4,032
Asău 5.868                               5,868
Brusturoasa 2.903                               2,903
Agăș 5.068                               5,068
Palanca 2.833                               2,833
TOTAL, din care:                             92,589
în mediul urban                             17,249
în mediul rural                             75,340