0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Compostarea deșeurilor

În județul Bacău există două stații de compostare:
⦁ 1 stație de compostare la Bacău (investiție ISPA);
⦁ 1 stație de compostare la Onești (investiție POS Mediu).

Acestea sunt concepute pentru tratarea aerobă a biodeșeurilor din parcuri și grădini, dar și a celor menajere/similare și din piețe.
Ambele stații de compostare sunt operate de către SC Ecosud SA, în baza contractului de delegare din 2018.
Capacitățile autorizate ale stațiilor de compostare sunt de 2.000 t/an pentru stația de la Bacău și 8.500 tone/an pentru cea de la Onești.
Conform organizării actuale, stația de compostare Bacău primește biodeșeuri din zona 1 (Mun. Bacău și orașul Buhuși), iar cea de la Onești din orașele Onești, Moinești, Dărmănești, Tg. Ocna, Slănic-Moldova și Comănești.

Stație de compostare Bacău
Stația, realizată prin programul ISPA pentru a asigura tratarea deșeurilor verzi, a devenit operațională în iulie 2018, dată la care operatorul de instalații delegat de către ADIS, S.C. ECOSUD S.A. a preluat operarea acesteia.
Stația este situată pe același amplasament cu stația de sortare și cu depozitul conform de deșeuri Bacău, are o suprafață de 3.900 m2 fiind formată din: șopron amplasat pe spațiu betonat, padocuri de stocare temporară pentru compost.
La stația de compostare Bacău sunt tratate deșeuri verzi și deșeuri biodegradabile din piețe. Stația dispune de un încărcător frontal și de un tocător. La stația de compostare Bacău, deșeurile sunt tratate doar mecanic prin mărunțire, ulterior fiind transportate la stația de compostare Onești unde are loc procesul de compostare propriu-zisă.

Stație de compostare Onești
Stația, realizată prin programul POS Mediu pentru a asigura tratarea deșeurilor verzi și a biodeșeurilor menajere din partea de vest a județului (zonele 3, 4 și 5), a devenit operațională în iulie 2018, dată la care operatorul de instalații delegat de către ADIS, S.C ECOSUD S.A. a preluat operarea acesteia.
Stația cuprinde zona de pre-tratare (tratare mecanică prevăzută cu desfăcător de saci, separator mecanic, bandă înclinată, ciur rotativ mobil, tocător, bandă de sortare orizontală), zona de tratare intensivă (prevăzută cu sistem de aerare cu membrană), zona de maturare și zona de stocare compost final (hală metalică tip șopron).