SORTAREA DEȘEURILOR

Pentru tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat, la nivelului județului Bacău s-au realizat 4 stații de sortare, din care, în prezent, funcționează 3 stații de sortare:

 • Bacău (investiție ISPA) – deservește zonele 1 și 2, capacitate autorizată 12.000 t/an, capacitate de funcționare  la data elaborării SF de cca 3.000 t/an. Stația funcționează într-un singur schimb, iar capacitatea maximă de deșeuri care pot fi sortate este de 36.000 tone/an, cu funcționare în 3 schimburi;
 • Onești (investiție POS Mediu) – deservește zona 3 și zona 5,  capacitate autorizată de 14.000 t/an;
 • Comănești (investiție Phare CES) – deservește zona 4, capacitate autorizată 12.200 t/an.

Stația de sortare Moinești (investiție PHARE CES) și-a sistat activitatea începând cu luna ianuarie 2022. Motivul principal al sistării activității de sortare au fost limitările tehnologice care au condus la o capacitate de sortare foarte redusă comparativ cu capacitatea autorizată și la costuri nesustenabile.

Stațiile de sortare Bacău și Onești sunt operate de către SC Ecosud SA, iar cea de la Comănești de către Serviciul Public Local de Salubrizare.

Pe lângă stațiile de sortare a deșeurilor reciclabile municipale colectate separat în județul Bacău, mai există o instalație de sortare/mărunțire a deșeurilor colectate în amestec, amplasată la Buhuși. Instalația, realizată prin fonduri private și operate de către S.C. DDD Serv S.R.L., nu face parte din sistemul SMID. Instalația de sortare/mărunțire este prevăzută cu: buncăr de alimentare deșeuri,  tocător primar, benzi transportoare, separatoare magnetice pentru extragerea deșeurilor metalice, tocător primar, separator balistic (care separa fracțiilor organice (daca este cazul), deșeurile reciclabile amestecate și fracțiilor ușoare) și rafinator. Din proces rezultă:

 • RDF transportat la instalații de co-incinerare în vederea valorificării energetice;
 • Deșeuri reciclabile trimise spre valorificare materială;
 • Reziduuri trimise spre depozitare.

Instalația privată de la Buhuși preia refuzul valorificabil energetic rezultat din stațiile de sortare Bacău și Onești, în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu SC  ECOSUD, în vederea coincinerării la fabrica de ciment de la Tașca.

De asemenea, printr-un proiect Phare, s-a realizat la Tg. Ocna o platformă betonată, dotată cu o presă verticală pentru deșeurile reciclabile colectate separat și un cântar basculă cu masa de 1.100 kg.

Stația de sortare Bacău

Stația de sortare de la Bacău, realizată prin proiectul ISPA, a intrat în funcțiune în iulie 2018, odată cu preluarea operării acesteia de către asocierea S.C ECOSUD S.A – S.C. HIGH SORTING S.A. – S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L în baza contractului de concesionare delegat de către ADIS.

Stația, cu o capacitate autorizată de 12.000 t/an/, cu funcționare într-un schimb, este proiectată pentru a asigura sortarea semi-manuală a deșeurilor reciclabile colectate separat. Deșeurile metalice sunt extrase prin intermediul unui separator magnetic montat pe banda de sortare. Deșeurile de sticlă nu sunt sortate pe liniile de sortare, acestea fiind stocate temporar pe amplasament înainte de a fi preluate în vederea valorificării.  Conform datelor contractuale, stația de sortare Bacău poate prelucra până la 36.000 tone de deșeuri reciclabile anual, cu funcționare în 3 schimburi.

Stația de sortare Onești

Stația de sortare de la Onești, realizată prin proiectul SMID, a intrat în funcțiune în iulie 2018, odată cu preluarea operării acesteia de către asocierea S.C ECOSUD S.A – S.C. HIGH SORTING S.A. – S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L în baza contractului de concesionare delegat de către ADIS.

Stația este proiectată pentru a asigura sortarea semi-manuală a deșeurilor reciclabile colectate separat respectiv hârtie/carton, plastic/metal. Deșeurile metalice sunt extrase prin intermediul unui separator magnetic montat pe fiecare din cele două linii de sortare. Deșeurile de sticlă nu sunt sortate pe liniile de sortare, acestea fiind stocate temporar pe amplasament înainte de a fi preluate în vederea valorificării.

Principalele elemente constructive ale stației de sortare sunt :

 • Cabină recepție şi cântar;
 • Hală sortare, respectiv 2 linii de sortare cu comandă centralizată, sistem de benzi transportoare cu raclete și fără, destinat încărcării, sortării și descărcării deșeurilor sortate, precum și a refuzului;
 • Separatoare magnetice;
 • Boxe despărțite pentru acumularea deșeurilor sortate pe bandă;
 • 2 prese de balotat;
 • Zonă stocare pentru deșeurile sortate şi balotate până la transportul către reciclatori.

Capacitatea de sortare a stației este de 14.000 tone/an.

Deșeurile reciclabile sortate sunt predate agenților economici autorizați pentru reciclarea deșeurilor (55% din intrări în 2021), iar reziduurile, o parte sunt predate spre valorificare energetică (circa 21% din total intrări în anul 2021), restul constituind fie pierderi/stocuri de final de an, fie sunt depozitate la depozitul conform Bacău

Stația de sortare Comănești

Stația de sortare deservește în prezent exclusiv orașul Comănești (zona 4 )fiind proiectată pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat. Stația a devenit operațională în anul 2010 odată cu preluarea operării acesteia de către S.C ECO VALEA MUNTELUI transformat din martie 2019  în Serviciul local ECO VALEA MUNTELUI.

Linia tehnologică este formată din buncăr de alimentare, bandă de sortare prevăzută cu containere pentru deșeurile sortate, presă (PET, hârtie și doze de aluminiu) cu capacitatea de 2 m3 (3 baloți/oră), containere de 30 m3 pentru presa staționară, motostivuitor și mini încărcător. Deșeurile reciclabile sortate sunt predate agenților economici autorizați pentru reciclarea deșeurilor iar reziduurile sunt transportate la depozitul Bacău. Capacitatea de sortare este de 12.200 t/an

Stația de sortare Moinești

Stația de sortare Moinești, realizată prin programul Phare CES, a fost operată în perioada 2010- 2014 de către operatorul public al Primăriei Moinești. În perioada 2016-mai 2018 stația nu a mai funcționat, operarea acesteia fiind preluată în iunie 2018 de către operatorul de instalații delegat de către ADIS, SC ECOSUD SA, în conformitate cu prevederile Documentului de poziție întocmit în cadrul proiectul SMID. În anul 2022, activitatea de sortare a fost sistatată datorita ineficienței stației.

Evoluția cantităților de deșeuri tratate în stațiile de sortare în anul 2021

Stații sortareTotal intrări, toneTotal Ieșiri, tone 
Deșeuri reciclabile destinate valorificării materialeDeșeuri trimise spre valorificare energetică RDFReziduuri sortarePierderi tehnologice / stocuri neprocesate
Bacău3.4211.893740293495
Onești1.1046613058256
Moinești5892652396816
Comănești2581850740
TOTAL5.3723.0041.284518566

Stațiile de sortare funcționează sub capacitatea autorizată, acest lucru fiind in principal rezultatul ratei reduse de capturare a deșeurilor reciclabile.