VALORIFICAREA DEȘEURILOR

Conform site-ului Agenției pentru Protecția Mediului, în județul Bacău există 57 operatori care dețin autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje provenite de la persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și 9 instalații pentru reciclarea deșeurilor.

Instalații de reciclare a deșeurilor, județul Bacău, 2021

Instalație/ LocalizareCapacitate (t/an)Deșeuri acceptate
SC BRONX EXIM SRL
Bacău
str. G. Bacovia, nr.156,
 200Material plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS)
SC BAMIROM GRUP SRL
Comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni
jud Bacău
 12.000Lemn
SC REMAT SA BACĂU
Bacău
str. Izvoare, nr.107
 100Lemn
SC ECOREC RECYCLING SRL
Bacău
str. Chimiei, nr.47
 540Material plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS)
SC GOOD LUCK INDUSTRY CO.LTD SRL
Dărmănești
Calea Trotușului
 600Material plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS)
SC GARDEN SHOP SRL
Comuna N. Bălcescu, jud Bacău
 100Lemn
SC MV PALCOM SERV SRL
Comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, jud Bacău
3.500Lemn
SC KRISAGVAL SRL Comuna Letea Veche300Lemn
ONVIRA PREST SRL Punct de lucru comuna Urechești, jud. Bacău19.200Lemn

La nivelul județului Bacău există capacitate de reciclare doar pentru două categorii de deșeuri – lemn și materiale plastice. În cazul celorlalte categorii, cele mai apropiate instalații importante de reciclare finală sunt:

  • pentru hârtie și carton – în județele Vrancea ( S.C. VRANCART S.A. Adjud), Neamț (S.C. PETROCART S.A Piatra Neamț), Suceava (SC AMBRO Suceava S.A.);
  • pentru sticlă – în București și județul Ilfov (S.C. STIROM S.A., S.C. GREENGLASS RECYCLING S.R.L., S.C. TC ROM GLASS S.R.L.).

În privința deșeurilor de ambalaje metalice, numărul agenților economici autorizați pentru valorificare/reciclare este mare la nivel național, capacitatea totală de reciclare   pentru metale fiind de 2.700.000 de tone/an.

În privința valorificării energetice, la nivel național există 7 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor municipale, cea mai apropiată instalație fată de Municipiul Bacău este Fabrica de ciment de la Tașca (Bicaz), județul Neamț aparținând SC HEIDELBERG CEMENT.

De asemenea, în județul Bacău există colectori autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea deșeurilor reciclabile de ambalaje de la populație și agenți economici și care nu sunt operatori de salubrizare. Există obligația legislativă, ( Ordin de Guvern nr. 1271/29.11.2018) ca toți acești colectori sa fie înregistrați, fie la ADIS fie la autoritățile locale, astfel încât cantitățile colectate de la populație de către aceștia să poată fi contorizate si să contribuie la atingerea țintelor de reciclare impuse Romaniei de catre Uniunea Europeană.

La nivelul ADIS/UAT din județul Bacău sunt înregistrați următorii colectori autorizați care preiau deșeuri reciclabile de la populație, anul 2022

Denumire colector autorizatAdresa/Punct de lucruÎnregistrare
SC VRANCART SRLCalea Romanului, nr.5, loc Bacăuînregistrat ADIS, UAT Bacău
SC ECOTOP RECYCLING SRLLoc. Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr.12notificat ADIS și UAT Bacău
SC ECOSOR  SRLPct. lucru Bacău, str. 22 decembrienotificat ADIS Bacău
SC ELEX INTERNATIONAL SRLPct. lucru Bacău str. Chimiei nr. 2înregistrat ADIS
MERTUR TRANSPct. lucru str. Avântului, loc. Oneștiînregistrat Primăria Onești
SC TOTAL WEST MANAGEMENT SRLPct. lucru   loc Bacău, calea Bârladului, nr.133 și pct. lucru Calea Republicii, nr.181înregistrat  ADIS, UAT Municipiul Bacău
SC PORTELO SRLPct. lucru com. Coțofănești, jud. Bacăunotificat ADIS
SC  RECYCLE INTERNATIONAL  SRLstr. Bucium 2a și str. Calea  Izvoare nr. 1 bisînregistrat ADIS, UAT municipiul Bacău
REMAT INVESTPct. lucru Onești, str. Industriilor, nr.1notificat ADIS
SC REMAT BRASOV SAPct. de lucru str. Izvoare, nr.107, Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău
SC ECOREC RECYICLING SRLPct. lucru str. Chimiei, Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău, UAT Tg Ocna
SC BOCOVA CONSTRUCT SRLPct. lucru str. Chimiei nr.2, Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău
SC BAMIROM SRLPct. de lucru Alexandru Tolstoi, nr. 69, Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău
SC CANPAK RECYCLING SRLPct. de lucru Comuna Traian, jud Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău
SC SOMA SRL colectorLoc. Bacău str. Teiului nr.11înregistrat UAT
SC TEHNOINVEST &CO RECYCLING  SRLPct. de lucru, Calea Moinești, nr.3, Bacăuînregistrat
SC COVICAL CVA SRLPct. lucru str. Aeroportului, nr. 1, Bacăuînregistrat UAT Municipiul Bacău
SC BAMIROM SRLstr. Principală, nr. 1217înregistrat Primăria Nicolae Bălcescu
SC MV PALCOM SERV SRLstr. Principală, nr. 1234, DN2înregistrat Primăria Nicolae Bălcescu
SC DWS MAYAND RECICLING SRLstr. DJ 252, nr. 1înregistrat Primăria Nicolae Bălcescu
SC REMAT BRASOV SAloc. Bacău, str. Izvoare, nr. 107, loc. Moinești str. Atelierelor, loc Oneștiînregistrat ADIS, UAT Tg. Ocna, UAT Moinești

Totodată, ADIS Bacău încheie protocoale de colaborare cu OIREP în vederea preluării deșeurilor reciclabile din ambalaje rezultate în urma activității de sortare a deșeurilor realizată de către operatorul instalațiilor de deșeuri (Asocierea Eco Sud SA, High Sorting SA și Anduna Servimob SRL). Pentru aceste deșeuri reciclabile din ambalaje, ADIS Bacău încasează contribuția OIREP, achitată în baza protocoalelor de colaborare, contribuție calculată distinct pentru deșeurile valorificate prin reciclare, respectiv pentru deșeurile valorificate energetic.

OIREP sunt Organizații care Implementeazăobligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului din Româniși acoperă costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului. ADIS are incheiate contracte de colaborare cu FINANCIAR RECYCLING S.A,
CLEAN RECYCLE  S.A si GREENPOINT MANAGEMENT S.A.

Contribuția OIREP încasată de ADIS Bacău este repartizată fiecărei unități administrativ-teritoriale, în funcție de ponderea deșeurilor reciclabile colectate de pe raza respectivei unități din totalul deșeurilor reciclabile recepționate la stațiile de sortare.

Suma astfel calculată nu se virează către unitatea administrativ-teritorială, ci se realizează o compensare între această sumă și facturile emise de ADIS Bacău către respectiva unitate administrativ-teritorială.

Ne dorim ca fiecare cititor, să înțeleagă că prin toate aceste colaborări, valorificăm parte din deșeurile colectate de la generatori. Cu cât înțelegem mai bine fiecare din noi importanța colectării selective a deșeurilor reciclabile si cu cât reușim să o realizăm, cu atât vom putea valorifica mai mult din ceea ce aruncăm si astfel costurile de gestionare a deșeurilor vor fi mai mici pentru fiecare cetățean, fie persoană fizică, fie juridică. Nu în ultimul rând, ne putem astfel alinia normelor tărilor europene trăind într-un mediu mai curat si mai sănătos.