0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Legislația Europeană

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniunii Europene in sectorul gestionării deșeurilor municipale, relevante sunt:

Decizii ale Comisiei Europene

Decizia Comisiei Comunitatilor Europene 521/2000/CE de inlocuire a Deciziei 3/94/CE de stabilire a unei liste de deseuri periculoase cf. Directivei 442/75/CEE Decizia 904/94 si Directivei 689/91/CEE/2

Decizia Comisiei Europene 19/2021/UE de punere in aplicare a DE/98/2008/CE/1

Decizia Comisiei Europene 955/2014/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Eruopean si a Consiliului

Decizia Comisiei Europene 1885/2019/UE de punere in aplicare pentru DE/31/1999 CE modificata prin DE/850/2018

Directive

Directiva 1999/31/CE a Consiliului Consolidata 2008/1

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori​

DIRECTIVA-2012-19-UE-a-Parlamentului-European-si-a-Consiliului-privind-DEEE-1

Directiva Consiliului 278/1986/CEE consolidata 2018 privind portectia mediului in special a solului atunci cand se utilizeaza namoluri de eupurare in agricultura

Directiva Consiliului Comunitatilor Europene 101/1987/CEE de modificarea a Directivei 439/1975/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate

Directiva Consiliului Uniunii Europene 31/1994/CE privind deseurile periculoase

Directiva Parlamentului EU849/2018 de modificare DE/2000/53CE privind vehiculele scoase din uz DE/2006/66CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile din baterii si acumulatori si a DE/19/UE/P

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 98/2008/CE privind deseurile

Directiva Parlamentului European și a Consiliului 62/1994/CE consolidata 2018 privind ambalajele si deseurile de ambalare

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 19/2012/CE privind DEEurile echipamente electrice si electronice DEEE

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 76/2000/CE privind icinerarea deseurilor

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 98/2008/CE privind deseurile

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 850/2018/UE de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 851/2018/UE de modificarea a Directivei 98/2008/CE privind deseurile

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 852/2018/UE de modificare a Directivei 62/1994/CE privind ambalajele si deseurile de ambalare

Directiva Parlamentului European si Consiliul Uniunii Europene 904/2019/CE privind impactul anumitor produse din plastic asupra mediului