0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Colectarea biodeșeurilor

În Municipiul Bacău nu se realizează și nu este prevăzută contractual colectarea separată a biodeșeurilor menajere ori similare. Contractul existent stipulează însă colectarea separată a biodeșeurilor din piețe și direcționarea acestora către stația de compostare Bacău. Prin proiectul ISPA (2007-2010) au fost distribuite populației din zona caselor unități de compostare individuală.
În orașele Onești, Moinești și Dărmănești este realizată colectarea separată a deșeurilor verzi de la populația rezidentă la case.
În orașul Buhuși au fost distribuite unități de compostare individuală, achiziționate prin proiectul ISPA (2007 – 2010), iar colectarea separată a biodeșeurilor se asigură pentru locuitorii care nu au fost dotați cu compostoare individuale.
În orașele Tg. Ocna și Comănești deșeurile verzi provenite de la locuințele individuale sunt preluate de operatorii de salubrizare.
În orașul Slănic-Moldova nu este înregistrată în anul 2021 colectare separată de biodeșeuri verzi ori alimentare.
În zonele rurale ale județului nu este asigurată colectarea separată a biodeșeurilor verzi ori alimentare.
Pentru viitor, în baza deciziei Consiliului Director ADIS nr. 7/12.10.2021 a fost agreată următoarea opțiune pentru colectarea separată a biodeșeurilor:
⦁ zona 1(rural și urban) – se va implementa colectarea separată a biodeșeurilor;
⦁ pentru UAT Onești, Moinești, Dărmănești, Buhuși, Slănic – Moldova, Tg. Ocna, Comănești – se va implementa colectarea separată a biodeșeurilor;
⦁ pentru zona rurală din aria de deservire a operatorului SC ROMPREST SERVICE (zona 1 aferentă, zona 2, 3 și 5) – se va implementa compostarea la sursă a deșeurilor biodegradabile.