0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Colectarea deșeurilor periculoase

Sistemul de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale a fost inițiat parțial în anul 2018 o dată cu punerea în operare a instalațiilor de deșeuri. La data elaborării studiului de fezabilitate, activitatea de colectare a deșeurilor menajere periculoase se desfășoară în zonele deservite de operatorul județean, cu o frecvență anuală în mediul rural și bianuală în cel urban.
Pentru Mun. Bacău și comunele învecinate, odată cu intrarea în vigoare a noului contract în anul 2021, colectarea deșeurilor periculoase este prevăzut a se realiza trimestrial în mediul urban și semestrial în cel rural, în puncte de colectare prestabilite, cu un mijloc de transport specializat. Deșeurile vor fi transportate la centrul de stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri de la Bacău.
În orașul Buhuși este prevăzută colectarea separată a deșeurilor periculoase, prin campanii anuale, în puncte mobile.
În restul orașelor (Tg. Ocna, Slănic- Moldova, Comănești) și în comuna Helegiu nu sunt colectate separat deșeuri periculoase de la populație, cu toate că Regulamentul de salubrizare al județului Bacău ori anumite regulamente locale prevăd acest fapt.
În județ funcționează două puncte de colectare și stocare temporară autorizate pentru colectarea deșeurilor periculoase– Bacău și Onești.
Deșeurile periculoase sunt acele deșeuri care nu se pot colecta împreună cu deșeurile obișnuite întrucât pot provoca poluare gravă sau prezintă riscuri asupra oamenilor, animalelor și mediului. Acestea pot fi inflamabile, corozive, iritante sau toxice.

Cele mai comune deșeuri periculoase sunt: bateriile și acumulatorii uzați, medicamente expirate, pesticide, insecticide, îngrășăminte chimice, stingătoarele de incendiu, lacuri și vopsele uzate, cleiuri și adezivuri, combustibili, uleiuri, lichid de frână & lubrificanți, doze de spray & recipienți sub presiune care încă au conținut, materiale de lustruire etc.