0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Colectarea separată a deșeurilor din piețe

Deșeurile din piețe sunt colectate pe aceleași fluxuri cu deșeurile menajere, urmărind același tipic de colectare specific fiecărui operator. O singură excepție este prevăzută pentru Municipiul Bacău unde operatorul are obligativitatea colectării separate a biodeșeurilor din piețele orașului.