La nivel național, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deșeurilor în legătură cu domeniul nostru de activitate, sunt urmatoarele:

 • OUG 92 adoptată de Guvernul României la 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, ce abrogă Legea nr. 211/2011;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • Ordonanța nr.2/11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor (HG 349 privind depozitarea deșeurilor – abrogată);
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • OUG nr. 5/02.04.2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii si acumulatori;
 • Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
 • Legea numarul 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
 • HG nr. 942/2017  privind aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;
 • HG nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea strategiei naționale de gestionare a deșeurilor
 • ORDIN nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a OIREP si Procedura de punere in aplicare a acestui ordin.
 • ORDIN nr. 1271 din 29 noiembrie 2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora și Procedura si Criteriile de aplicare ale acestui Ordin.
 • OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;
 • OUG nr. 26/2000 cu privier la asociații si fundații;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • OUG nr. 74/2018 aprobată prin Legea 31/2019 aduce modificări privind regimul deșeurilor, modificând si completând Legea nr. 249/2015 OUG nr. 196/2005 si reprezintă un prim pas în asigurarea unui cadru juridic optim pentru realizarea obligațiilor prevăzute in pachetul de legi Economia Circulară.