0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Proiect PPCA – instrument economic „plătește pentru cât arunci”

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipal li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Cele mai uzuale metode de aplicare a instrumentului se bazează pe plata deșeurilor în funcție de:
⦁ Frecvența de colectare
⦁ Greutatea deșeurilor
⦁ Numărul de saci cumpărați
⦁ Volumul containerului pus la dispoziție


O analiză comparativă a celor 4 opțiuni este prezentată în tabelul următor.

Frecvența de colectareGreutatea deșeurilorNumărul de saci achiziționațiVolumul containerului
Tip de deșeuri care se preteazăDeșeuri reziduale
Deșeuri verzi si biodeșeuri menajere
Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedită)
Deșeuri reziduale
Deșeuri verzi si biodeșeuri menajere
Deșeuri reciclabile (eficiența metodei poate fi îmbunătățită)
Opțiunea este adaptata celor mai multe tipuri de deșeuri
Deșeuri reziduale
Deșeuri verzi si biodeșeuri menajere
Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedita)
Deșeuri reziduale
Deșeuri verzi si biodeșeuri menajere
Deșeuri reciclabile (eficiența metodei nu este dovedita)
Cantități generate de către utilizator și predate în vederea eliminăriiMediiCele mai scăzuteMediiCele mai ridicate
Impact asupra mediuluiImpact pozitiv mediu, prin reducerea cantităților de deșeuri și a emisiilor atmosferice datorate reducerii frecvenței transportuluiImpact pozitiv mediu, prin reducerea cantităților de deșeuriImpact pozitiv mediu, mai redus decât în cazul opțiunilor 1 și 2 datorită introducerii in mediu a mai multor saci de plastic dificil de extras din masa deșeurilor și dificil de reciclat (prin prisma compoziției, densității și a gradului de impurificare)Impact pozitiv de mediu, mai redus decât în cazul opțiunilor 1 și 2 datorită, pe de o parte a cantităților mai mari de deșeuri colectare ( care pot fi comprimate în container) și pe de altă parte prin introducerea in mediu a mai multor containere și implicit a unei cantități mai mare de plastic
Dotare cu echipamente specialeScaner mobil pentru fiecare echipaj sau autospeciala
Containere prevăzute cu microcipuri sau cu etichete cu coduri de bare
Scaner mobil pentru fiecare echipaj sau autospeciala
Containere prevăzute cu microcipuri sau cu etichete cu coduri de bare
Dispozitiv mobil de cântărire (cu sau fără emitere bon)
Saci particularizațiNecesara o diversitate mai mare de containere de colectare
Este de dorit ca recipientele de colectare sa fie dotate cu microcipuri sau sa conțină etichete cu coduri de bare iar operatorii /vehiculele sa dispună de dispozitive de citire a codurilor
Mediul de aplicarePrincipiul se aplica cu eficienta mai mare in cazul mediului rural sau al locuințelor individuale din urban
In cazul blocurilor de locuințe este mai greu aplicabil datorita existentei unor recipiente comune de colectare. Cu cat dimensiunea blocurilor este mai mare, cu atât este mai dificil de aplicat. Folosirea containerelor inteligente (foarte costisitoare) a pentru a căror deschidere se poate folosi un același card disponibil utilizatorilor si operatorilor de colectare poate rezolva acest inconvenient.
Aplicarea principiului in cazul deșeurilor verzi este fezabilă doar in mediul rural și în cazul locuințelor individuale din cel urban.
CosturiMai puțin costisitoare decât opțiunea 2, întrucât lipsesc sistemele de cântărireMai costisitoare decât în cazul celorlalte metode întrucât necesită echipamente de cântărire mobile
Costuri periodice cu verificarea metrologica a cântarelor
Costul sacilor (consumabile) poate depăși în mai puțin de 1 an costul unei pubele.
Nr de saci reprezintă o consumabila costisitoare.
Nu sunt necesare investiții in echipamente de trasabilitate a deșeurilor
Dacă se recurge la sisteme de trasabilitate (microcipuri, cititoare) costurile cu aceste sisteme sunt asemănătoare cu cele din opțiunea 1. La acestea se adaugă costul pubelelor suplimentare.
Daca nu sunt folosite sisteme de asigurare a trasabilității, costurile se reduc in consecință
AvantajeScad costurile de transport
Reducerea poluării asociate cu transportul deșeurilor
Îmbunătățește eficienta logisticii de colectare
Este cea mai avansată și reală opțiune pentru aplicarea instrumentului. Oferă informații reale despre cantitățile de deșeuri colectate și implicit la un mod echitabil de taxare a utilizatorilor, dar si de urmărire a îndeplinirii județene a țintelor de depozitare (calculate pe baza de cantitate și nu de volum)
Se poate aplica mai ușor in cazul reședințelor comune (blocuri, cartiere rezidențiale care își gestionează in comun aspectele administrative)
Nu sunt necesare investiții in sisteme de cântărire, etichetare, urmărire
Scad costurile de transport
Reducerea poluării asociate cu transportul deșeurilor
DezavantajeEtichetele cu coduri de bare se pot dezlipi
Dezactivare microcipuri
Etichetele cu coduri de bare se pot dezlipi
Dezactivare microcipuri
Costuri ridicate
Depozitarea deșeurilor in saci până la sosirea echipajului de colectare poate conduce la împrăștierea (datorită animalelor nesupravegheate, a manipulării neglijente…)
Sunt necesari saci solizi, al căror preț este mai ridicat si care se va regăsi în costul unitar pe care îl suportă utilizatorul.
Costurile asociate cu achiziționarea permanenta de saci.
Generarea unor cantități suplimentare de deșeuri din plastic
Dotarea cu un număr mai mare de containere
Menținerea unei evidente stricte a tipului de container in funcție de fiecare utilizator
Schimbarea periodica a tipului de container în funcție de estimările de generare ale utilizatorilor
Necesara o comunicare permanenta intre utilizatori si operatorul colector, ceea ce presupune un sistem electronic performant
Volumul deșeurilor predate nu reflecta si masa acestora (fie sunt compactate, fie containerele nu sunt pline iar utilizatorii nu pot aștepta până la următoarea ridicare a deșeurilor)

Instrumentul economic se va aplica doar deșeurilor reziduale.

Avantajele aplicării instrumentului ”plătește pentru cât arunci”:
⦁ Cresc cantitățile de deșeuri reciclabile colectate;
⦁ Scad cantitățile de deșeuri reziduale predate colectorilor.
Riscuri /dezavantaje/piedici privind aplicarea instrumentului ”plătește pentru cât arunci”:
⦁ Creșterea cantităților de deșeuri aruncate ilegal si implicit creșterea impactului negativ asupra factorilor de mediu sol si apa
⦁ Utilizarea coșurilor publice pentru depozitarea deșeurilor menajere (de exemplu a tomberoanelor aflat in punctele de colectare comune ale blocurilor de locuințe;
⦁ ”Turismul” – depozitarea deșeurilor in alte localități unde nu se aplica principiul;
⦁ Furturi de containere particularizate;
⦁ Tensiuni sociale datorita încercărilor de depozitare a deșeurilor in containerele altor utilizatori (in cazul opțiunilor 1, 2, 4);
⦁ Eroarea umana a operatorilor de salubrizare privind cantitățile colectate de la fiecare utilizator (mai ales in cazul in care nu este disponibil un sistem centralizat de citire a volumelor de deșeuri);
⦁ Sistemul presupune un efort inițial considerabil in privința sistemelor de identificare, urmărire a deșeurilor cu o anumita proveniență, cântărire-estimare, facturare.